Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Datum: 2013-05-29

Dnr/målnr/löpnr:

131 323006-13/112

Tillväxtverket
Box 3034
831 03 Östersund

Skatteverket har följande synpunkter av formell karaktär.

I de nuvarande föreskrifterna ifrågasätter Skatteverket om det inte efter 13 § ska vara 14 § istället för 16 § (s. 6).

I den nya 19 § hänvisas till 16 §. Skatteverket ifrågasätter om inte hänvisningen ska ske till 14 §.

I den nya 20 § sägs att indirekta kostnader ska divideras med organisationens totala direkta lönekostnad. Någon definition av vad som avses med ”direkt lönekostnad” saknas. Är det enbart själva lönen eller ingår exempelvis arbetsgivaravgifter? Ett förtydligande vore önskvärt.

I övrigt har Skatteverket inga synpunkter.