Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)

Datum: 2013-05-20

Dnr/målnr/löpnr:

131 315212-13/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


Fi2013/1446

Promemorian innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhetsområde. Skatteverket har därför inte några synpunkter på innehållet i promemorian.