Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Internationell straffverkställighet; SOU 2013:21

Datum: 2013-07-08

Dnr/målnr/löpnr:

131-29485-13/112

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM


Betänkandet innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.