Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag

Datum: 2013-05-13

Dnr/målnr/löpnr:

131 271424-13/112

Finansdepartementet
103 33 StockholmFi2013/1657

Skatteverket tillstyrker promemorians förslag.