Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden

Datum: 2013-05-13

Dnr/målnr/löpnr:

131-264764-13/112

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm


Er beteckning N2013/2017/TE


Skatteverket tillstyrker den föreslagna förordningen.