Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Ds 2013:12

Datum: 2013-06-05

Dnr/målnr/löpnr:

131 238455-13/112

Utrikesdepartementet
(UD/FIM)
103 29 STOCKHOLM

Bakgrund

Skatteverket nar anmodats att inkornma med remissvar avseende departementsskrivelsen, Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn tilldenl3juni~2013.

Skatteverkets varuförsörjning sker huvudsakligen via avrop från ramavtal skapade av Kammarkollegiet. Som framgår av skrivelsen ansvarar Skatteverket inte for tillämpning av någon rättsakt som reglerar produkter. Skatteverket har heller ingen egen inblandning i marknadskontrollåtgärder på så sätt som Tullverket, Konsumentverket och SWEDAC.

Skatteverkets uppfattning

Förslaget berör inte Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har inga erinringar.