Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss; Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen (DS 2013:20).

Datum: 2013-04-15

Dnr/målnr/löpnr:

131 220732-13/112

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen.