Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissvar avseende betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6), Fi 2013/329

Datum: 2013-05-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 173258-13/112

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Skatteverket är remissinstans i pågående betänkande Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6).

Skatteverket har tagit del av utredningens förslag till förändringar inom området. Då förslaget avser åtgärder inom det penningpolitiska området har Skatteverket inga tillkommande synpunkter på utredningsförslaget.