Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissvar avseende utkast till lagrådsremissen Sekretess i det internationella samarbetet

Datum: 2013-03-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 139063-13/112

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.