Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder m.m.

Datum: 2013-03-20

Dnr/målnr/löpnr:

131 126177-13/112

Finansinspektionen
Box 7821
103 97  STOCKHOLM


Skatteverket tillstyrker förslaget i de delar det berör Skatteverkets verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Inga-Lill Askersjö. Vid den slutliga handläggningen har även följande deltagit: sektionschefen Lena Abrahamsson och rättsliga experten Carin Lanke, föredragande.