Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

AP-fonderna i pensionssystemet - en effektivare förvaltning av pensionsreserven (SOU 2012:53)

Datum: 2012-08-28

Dnr/målnr/löpnr:
Fi2012/3047
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerad utredning. Skatteverket har inget att erinra mot förslagen som har lämnats.