Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkande av utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer (SOU 2011:81)

Datum: 2012-04-10

Dnr/målnr/löpnr:
131 99583-12/112
Skatteverket svarar i sin egenskap som arbetsgivare.
 
Skatteverket tillstyrker förslagen.
 
Skatteverket välkomnar särskilt de förslag som syftar till att utveckla arbetsgivarens och myndighetschefernas kommunikation om uppdrag och anställningsvillkor före, under och efter anställningen.

Ett sådant tillvägagångssätt visar att regeringen agerar i enlighet med de krav som ställs på myndigheterna och bidrar till att regeringen uppfattas som en förebild som arbetsgivare för staten i stort.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har deltagit personaldirektören Kajsa Möller samt handläggaren Annika Julius, föredragande.