Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU- direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria II: Förslag och bedömningar avseende nära- nollenergibyggnader (N/2011/7477/E) samt två under hand bifogade kompletteringar till denna

Datum: 2012-01-30

Dnr/målnr/löpnr:
131 901640-11/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inget att erinra mot det lämnade förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har även närvarit rättschefen  Wilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen Lena Abrahamsson samt rättslige specialisten Lars Erik Larsson, föredragande.