Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 408

Datum: 2012-02-06

Dnr/målnr/löpnr:
131 894253-11/112
Landsbygdsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslagen innehåller inga frågeställningar som berör skatteområdet. Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Ingvar Håkansson, föredragande.