Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013, L2011/3351

Datum: 2012-02-27

Dnr/målnr/löpnr:
131 888825-11/112
Landsbygdsdepartementet
103 33 Stockholm

Förslaget innehåller inget som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic, och rättslige experten Dan Andersson, föredragande.