Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande gällande Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet SOU 2011:78

Datum: 2012-03-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 864810-11/112
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

(Fi2011/4991)
 
Skatteverket tillstyrker förslaget att Riksbanken får det samordnande nationella ansvaret för krisberedskapen i det centrala betalningssystemen.
 
Skatteverket kan inte bedöma de kvantitativa målens rimlighet men står bakom att kvantitativa mål sätts avseende grundläggande säkerhetsnivåer.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit ekonomidirektör Fredrik Rosengren, finansiella controller Göte Haraldsson och handläggare Jenny Eklöv, föredragande