Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kustbevakningsdataförordning

Datum: 2012-01-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 70374-12/112
Regeringskansliet
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerade promemoria.
 
Skatteverket ställer sig positivt till lämnat förslag.
 
___________________
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit skattedirektören Vilhelm Andersson och skattedirektören Stina Ögren, sektionschef Jonas Grönkvist och Lars Haglund, föredragande.