Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

SOU 2011:74 I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Datum: 2012-04-16

Dnr/målnr/löpnr:
131-67467-12/112
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2012-01-13; S2011/10119/SF

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.

Skatteverket har inga synpunkter att lämna på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Andersson, skattedirektören Strömberg, och den rättsliga experten Blank Thörnroos, tillika föredragande.