Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Slutbetänkandet En översyn av tryck- och yttrandefriheten, SOU 2012:55 (Ju2012/5629/L6)

Datum: 2012-12-17

Dnr/målnr/löpnr:
131 671630-12/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: t.f. överdirektören Lars Åke Leijkvist, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Stina Ögren och den rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.