Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, Ds 2012:36

Datum: 2012-11-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 664947-12/112
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2012-09-27; S2012/6727/FS

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.

Skatteverket har inte några synpunkter på förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av avdelningschefen Askesjö, skattedirektören Hedwall, sektionschefen Strid och den rättsliga experten, Blank Thörnroos, föredragande.