Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Yttrande över Promemorian Genomförandet av blåkortsdirektivet Ds 2012:28

Datum: 2012-09-24

Dnr/målnr/löpnr:
131 496703-12/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Eftersom promemorian inte innehåller några delar som berör skatteområdet avstår Skatteverket från att lämna synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Inga-Lill Askersjö, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Åsa Johansson samt den rättsliga specialisten Carina Sandsten Seilitz, föredragande.