Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Yttrande över Förslag till nationell tillämpning av EU:s timmerförordning

Datum: 2012-10-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 496674-12/112
Landsbygdsdepartementet
103 33 Stockholm

L2012/1696

Förslaget innehåller inget som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: sektionschefen Goran Todorovic, och rättslige experten Dan Andersson, föredragande.