Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Yttrande över Ds 2012:29 En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Datum: 2012-10-01

Dnr/målnr/löpnr:
131-493895-12/112
Landsbygdsdepartementet
103 33 Stockholm

L2012/1846
 
Skatteverket anser att det är bra att e-vägen används så mycket som möjligt. Förslaget har i övriga delar inte direkt med Skatteverket att göra. Verket har därför inga ytterligare synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Lars Åke Leijkvist, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättsliga experten Gunilla Berg, föredragande.