Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Inbjudan att lämna synpunkter avseende Europeiska kommissionens förslag (COM (2012) 360 final) till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning)

Datum: 2012-08-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131-490936-12/112
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2012/2696

Rubricerat förslag innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättsliga experten Beata Åhlberg, föredragande.