Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Näringsdepartementets promemoria Avveckling av program för energieffektivisering

Datum: 2012-08-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 468412-12/112
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
103 33 STOCKHOLM

N2012/3289/RS

Skatteverket har inga erinringar mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, sektionschefen Åsa Johansson och rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande.