Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera

Datum: 2012-07-10

Dnr/målnr/löpnr:
131 455088-12/112
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2012-06-25; S 2012/4640/SF
 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.
 
Skatteverket har inga synpunkter att lämna på förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Stina Ögren. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschefen Urban Strömberg och rättsliga experten Pia Blank Thörnroos tillika föredragande