Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Sänkta trösklar - högt i tak (SOU 2012:31)

Datum: 2012-07-10

Dnr/målnr/löpnr:
131 452741-12/112
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2012-06-18; A2012/1945/A

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.

Skatteverket har inga synpunkter att lämna på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Stina Ögren. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschefen Urban Strömberg och rättsliga experten Pia Blank Thörnroos tillika föredragande.