Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor Fi2012/2603

Datum: 2012-08-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 452734-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget som innebär att värdegränsen för skattefrihet för minnesgåvor höjs från 10 000 kr till 15 000 kr.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, sektionschefen Svante Strid, och rättsliga experten Birgitta von Euler, föredragande.