Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto (Fi2012/2512)

Datum: 2012-08-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 437920-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga erinringar mot de förändringar som föreslås utan tillstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschef Vilhelm Andersson, enhetschef Tomas Algotsson, sektionschef  Lena Abrahamsson samt rättslige experten Karin Sköld Berzelius, föredragande.