Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Ds 2012:24 Remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering

Datum: 2012-09-03

Dnr/målnr/löpnr:
131-437725-12/112
Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för integration och urban utveckling
103 33 STOCKHOLM

Diarienummer A2012/1975/IU

Remissen innehåller inga förslag som berör Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på remissen.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist samt rättslige experten Gunnilla Autio, föredragande.