Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Nya regler om prospekt, Ds 2012:1 (Fi 2012/55)

Datum: 2012-03-05

Dnr/målnr/löpnr:
131-43640-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.