Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande

Yttrande över SOU 2012:29: Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid

Datum: 2012-09-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 396966-12/112
Regeringskansliet
Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker utrednings förslag till förordning om ändring i
utlänningsförordningen (2006:97).

Beslut i detta ärende har fattats av nedanstående generaldirektör i närvaro av tf överdirektör Lars-Åke Leijkvist, samt säkerhetschef Anders Kylesten, föredragande.