Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Delbetänkandet Registerdata för forskning, SOU 2012:36

Datum: 2012-06-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 376330-12/112
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket berörs inte direkt av utredningens förslag. Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.