Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet "Snabbare betalningar", SOU 2012:11

Datum: 2012-06-18

Dnr/målnr/löpnr:
131-315846-12/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerat betänkande.

Skatteverket har inget att erinra mot de förslag som förs fram i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Stina Ögren, sektionschefen Cecilia Asker samt den rättslige experten Micael Zingmark, föredragande.