Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor (Dnr U2012/2313/F)

Datum: 2012-06-04

Dnr/målnr/löpnr:
131-293841-12/112
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i delrapporten. Förslagen har inga konsekvenser för Skatteverkets verksamhet.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Asker och den rättslige experten Morgell. Föredragande har varit Morgell.