Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens utkast till meddelande om statligt stöd för filmer och andra audiovisuella verk

Datum: 2012-05-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 285408-12/112
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Utkastet innehåller inga frågeställningar som berör skatteområdet. Skatteverket har inga synpunkter på utkastet.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Ingvar Håkansson, föredragande.