Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kommissionens förslag rörande samordning av de sociala trygghetssystemen mellan EU och Albanien, Montenegro, San Marino respektive Turkiet samt kommissionens meddelande om den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet

Datum: 2012-05-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 265747-12/112
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten
103 33 Stockholm

Remiss 2012-04-16;  S2012/2981/SF

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatte- och avgiftsområdet.

Skatteverket har inga synpunkter att lämna på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Andersson, skattedirektören Strömberg, och den rättsliga experten Blank Thörnroos, tillika föredragande.