Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss promemorian Ändring i 45 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Fi 2012/1541

Datum: 2012-05-02

Dnr/målnr/löpnr:
131-242918-12/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker att ändringsförslaget genomförs.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson och rättslige experten Lars Tegman, föredragande.