Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Socialdepartementets promemoria om enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, m.m., S2012/2173/SF

Datum: 2012-04-16

Dnr/målnr/löpnr:
131 208295-12/112
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten

103 33  STOCKHOLM

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid, och rättslige experten Yngve Gripple, föredragande.