Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissen Sekretess för uppgifter i utländska databaser (Ju2012/2332/L4)

Datum: 2012-04-10

Dnr/målnr/löpnr:
131-197944-12/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättsliga experten Gunilla Berg, föredragande.