Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Karenstid för egenföretagare, m.m. (Ds 2012:9)

Datum: 2012-04-23

Dnr/målnr/löpnr:
131-158837-12/112
Socialdepartementet
 
103 33  STOCKHOLM

Remiss 2012-02-24 (S2012/1653/SF).
 
Av de i departementsskrivelsen lämnade förslagen berörs Skatteverket endast av möjligheten att den försäkrade kan välja att ha en karenstid på en dag. Skatteverket har inga erinringar mot detta förslag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättslige specialisten Hans Eriksson, föredragande.