Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (SOU 2011:84)

Datum: 2012-05-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 126411-12/112
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Eftersom betänkandet inte innehåller några delar som berör skatteområdet avstår Skatteverket från att lämna synpunkter.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Åsa Johansson samt den rättsliga specialisten Carina Sandsten Seilitz, föredragande.