Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria: Revision i finansiella företag. Finansdepartementets Dnr Fi2012/533

Datum: 2012-05-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 116429-12/112
Finansdepartementet
103 33  Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.