Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementsskrivelse Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (A 2012/408/A)

Datum: 2012-03-12

Dnr/målnr/löpnr:
131 111688-12/112
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Eftersom förslaget inte innehåller några delar som berör skatteområdet avstår Skatteverket från att lämna några synpunkter.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga hadnläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson och skattedirektör Urban Strömberg, föredragande.