Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag från FAR om ändringar i Svensk standard för redovisningstjänster, REKO

Datum: 2012-10-15

Dnr/målnr/löpnr:
FAR
Box 6417
113 82 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.