Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Tillval och frånval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1)

Datum: 2011-11-19

Dnr/målnr/löpnr:
Dnr 131 678519-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inget att erinra mot det lämnade förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har även närvarit rättschefen  Wilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen Lena Abrahamsson samt rättslige specialisten Lars Erik Larsson, föredragande.