Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ds 2011:4, Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m.

Datum: 2011-05-02

Dnr/målnr/löpnr:
Dnr 131 131395-11/112
Socialdepartementet  
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.