Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)

Datum: 2011-04-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 87126-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättslige experten Torbjörn Gerelius, föredragande.