Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till revidering av Bryssel I-förordningen

Datum: 2011-01-17

Dnr/målnr/löpnr:
131-842590-10/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Dnr JU2010/9946/DOM

 
Skatteverket har inget att erinra mot att kommissionens förslag genomförs.

Skatteverkets operativa verksamhet berörs inte av Bryssel I-förordningen. Däremot träffar verket inom ramen för den administrativa verksamheten i enstaka fall avtal som faller inom förordningens tillämpningsområde

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.