Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Sammanläggningar av landsting - övergångsstyre och utjämning (SOU 2010:77)

Datum: 2011-02-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 800430-10/112
Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerade delbetänkande.
 
Skatteverket har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.
 
Beslut i detta ärendet har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren samt sektionschefen Jonas Grönkvist, föredragande